Villkor

GARANTIPOLICY

Alla produkter från Brian James Trailers Ltd i Daventry, Storbritannien (företaget) omfattas av tillverkarens  eftermarknadssupport i 12 månader från försäljningsdagen. Artiklar med fabrikations- eller materialfel ersätts av företaget i enlighet med det skydd som ges enligt lag. Garantianspråk som visar sig vara resultatet av olycks skada, felaktig användning, uppenbart bristande underhåll eller inställningar godkänns inte. 
Beroende på anspråkets karaktär förbehåller sig företaget rätten att när ett anspråk föreligger under garantipolicyn att hänvisa till sin egen erfarenhet, expertis och förståelse av bevisen vid beslut om godkännande av garanti. Företagets beslut är slutgiltigt.

Företaget säljer produkter via ett nätverk med godkända distributörer, återförsäljare och ombud. För att ett garantianspråk ska vara giltigt måste kunden framställa garantianspråket till den återförsäljare som ursprungligen sålde produkten. Företaget får sedan uppgifterna om anspråket från återförsäljaren och all kommunikation i frågan sker via återförsäljaren. 

Chassigaranti.

Företaget ger en unik tilläggsgaranti på 4 år som täcker chassits livslängd och tillstånd med vissa undantag baserat på följande villkor:

  • Släpvagnen har aldrig varit överbelastad. Bevis på detta kan vara att delar har vridits istället för att gå sönder.
  • Släpvagnen har aldrig varit utsatt för en olycka. Olyckor, även om det var länge sedan de inträffade, kan leda till att delar försvagas och senare går sönder.
  • Släpvagnen har aldrig byggts om utan har ursprunglig utformning.

Och kräver att följande villkor uppfylls:

  • Släpvagnen registrerades för förlängd chassigaranti inom 28 dagar efter faktureringsdagen. Registrering görs på företagets webbplats på www.brianjamestrailers.co.uk. Kunden (och registranten i syfte för tilläggsgarantin) ska få en unik kod att använda för att genomföra registreringen online. Kunder som inte har fått denna kod kan begära att få den från återförsäljaren eller från företaget genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].
  • Anspråk ska åtföljas av ett giltigt garantibevis för förlängd chassigaranti.
  • Anspråket ska vara inom 5 år från den ursprungliga fakturan.
  • Personen som gör anspråket ska vara den som ursprungligen köpte produkten. Tilläggsgarantin går inte att överlåta.
  • Produkten ska överlämnas för reparation till företagets huvudkontor i Daventry, Storbritannien. NN11 8PB.