• Top Story
  • Juridiskt
  • Kommersiellt
16-12-2021

Englands regering har meddelat stora förändringar i lagen rörande släpvagnar för bogsering. Från torsdag den 16 december kommer alla i England, Skottland och Wales som har ett fullt körkort att kunna dra en släpvagn och lasta en bruttovikt på högst 3 500 kg på den (om dragfordonet medger detta).

Lagen har ändrats främst på grund av den rådande bristen på lastbilsförare och behovet av att skapa mer kapacitet för att testa nya förare, men dessa förändringar kommer att få betydande långsiktiga konsekvenser för allmänheten och släpvagnsindustrin. Naturligtvis finns det en berättigad oro rörande trafiksäkerhet. Ansvaret för att se till att de vet hur man bogserar säkert och klarar av att göra det vilar nu helt på förarna och alla är inte lika ansvarskännande eller fulla av självinsikt som de borde vara.

Men släpvagnar har nu blivit mer lockande än någonsin på många olika områden. För de som behöver kunna bogsera lätta vikter, finns nu fullt bromsande släpvagnar med högre kapacitet som en bättre och säkrare lösning, utan kostnaden och olägenheten med utbildning och tester. För de som funderar på motorsport som hobby, har hindren mot deltagande sänkts genom att det inte krävs något specialtillstånd för att bogsera racer- eller rallybilen till evenemang. Och för de som jobbar med logistik är det nu mycket lockande att bogsera som ett alternativ till lastbilar, särskilt medan bristen på lastbilsförare fortsätter. Det kan också blir särskilt användbart inom bilhandelssektorn, där en försäljare skulle kunna fungera som leveransförare med.
 
På det hela taget välkomnar vi förändringarna och är entusiastiska över möjligheterna som öppnas upp, samtidigt som vi manar alla till försiktighet när de börjar bogsera utan att ha behövt klara ett prov.

För mer information, besök: bjtin.fo/uktowinglaws